Dịch vụ

US Direct IMM –  Đơn vị tiên phong và duy nhất đủ năng lực xử lý hồ sơ xin Thẻ Xanh cho tất cả diện định cư việc làm EB1, EB2, EB3, L1/EB1C, EB5. Liên kết hệ thống tuyển dụng toàn nước Mỹ, giúp bạn đến Mỹ làm việc và lấy Thẻ Xanh cả gia đình.

Định Cư Mỹ Diện Tài Năng EB-1A/EB2.NIW

Dành cho các cá nhân có năng lực vượt trội và có khả năng đóng góp cho nước Mỹ.

Định Cư Mỹ Diện Trí Thức

Chương trình dành cho Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và du học sinh Mỹ.

Định Cư Mỹ Diện EB-1A

Chương trình định cư Mỹ dành cho người có năng lực nổi trội trong lĩnh vực chuyên môn.

Định Cư Mỹ Diện EB2.NIW

Chương trình dành cho cá nhân xuất sắc, có khả năng đóng góp cho nước Mỹ.

Định Cư Mỹ Diện EB2 Advanced Degree

Định cư và làm việc tại Mỹ dành cho cá nhân có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, và Cử nhân.

Định Cư Mỹ Diện EB3 Professionals

Chương trình dành cho Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân không yêu cầu kinh nghiệm.

Định Cư Mỹ Diện EB3 Unskilled Workers

Định cư và làm việc tại Mỹ, không yêu cầu trình độ, kinh nghiệm và tiếng Anh.

Định Cư Mỹ Diện EB3 Skilled Workers

Chương trình dành cho những cá nhân có kỹ năng nghề hoặc đã qua đào tạo.

Định Cư Mỹ Thông Qua Visa L1/EB-1C

Dành cho Chủ doanh nghiệp, Quản lý và Chuyên gia cấp cao công ty đa quốc gia.

Đầu Tư Định Cư Mỹ EB5

Dành cho nhà đầu tư muốn định cư Mỹ, không yêu cầu kinh nghiệm, học vấn.

Định Cư Mỹ Diện EB3 Chuyên Gia

Chương trình dành cho Cá nhân có bằng Đại học trở lên không yêu cầu kinh nghiệm

Liên hệ Close
Đăng ký