Tình hình xử lý hồ sơ

US Direct IMM đang thực hiện nhiều hồ sơ, bên dưới là tình hình xử lý hồ sơ của các khách hàng đồng ý chia sẻ.

STTHồ sơNgày taoLượt xem
1 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Lao động phổ thông – Khách hàng Lê Q.15/11/2023 311
2 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Du học sinh Tạ V.09/11/2023 617
3 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB1A – Khách hàng Lê B.08/11/2023 1146
4 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB2 NIW – Chị Phạm P.08/11/2023 734
5 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB2 NIW – Khách Hàng Nguyễn D.25/09/2023 929
6 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB2 NIW – Khách Hàng Trương H.24/09/2023 976
7 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB1A – Khách Hàng Trịnh H.20/09/2023 2847
8 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Lao động phổ thông – Khách hàng Lê P.22/08/2023 792
9 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Nguyễn T.16/08/2023 772
10 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB1A – Khách hàng Đặng L.16/08/2023 515
11 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách hàng Trương T.03/08/2023 507
12 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Lao động phổ thông – Khách hàng Trần P.02/08/2023 389
13 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Lao động phổ thông – Khách hàng Nguyễn P.27/06/2023 627
14 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách hàng Du học sinh Trần D.13/06/2023 458
15 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách hàng Du học sinh Trần P.02/06/2023 521
Liên hệ Close
Đăng ký