Tình hình xử lý hồ sơ

US Direct IMM đang thực hiện nhiều hồ sơ, bên dưới là tình hình xử lý hồ sơ của các khách hàng đồng ý chia sẻ.

STTHồ sơNgày taoLượt xem
37 [I-140 được duyệt] Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Nguyễn D.01/04/2024 407
36 [I-140 được duyệt] Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Nguyễn H.18/03/2024 664
35 [I-140 được duyệt] Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB2 NIW – Khách Hàng Phu T.23/01/2024 637
34 [I140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB1A – Khách hàng Trần T.08/12/2023 973
33 [Nhận Thẻ Xanh] Hồ sơ định cư Mỹ diện EB1A – Khách hàng Nguyễn M.08/12/2023 977
32 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Du học sinh Tạ H.23/11/2023 1257
31 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Lao động phổ thông – Khách hàng Lê Q.15/11/2023 1273
30 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB1A – Khách hàng Lê B.08/11/2023 1766
29 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB2 NIW – Chị Phạm P.08/11/2023 1377
28 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB2 NIW – Khách Hàng Nguyễn D.25/09/2023 1606
27 [Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB2 NIW – Khách Hàng Trương H.24/09/2023 1590
26 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Lao động phổ thông – Khách hàng Lê P.22/08/2023 1410
25 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Nguyễn T.16/08/2023 1209
24 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách hàng Trương T.03/08/2023 817
23 [I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách hàng Du học sinh Trần D.13/06/2023 695
Liên hệ Close
Đăng ký