Hồ Sơ Định Cư Mỹ Diện EB-1A & EB2.NIW – Khách hàng Lê

Ngày gửi: 16/08/2023 13:57 Lượt xem: 889

Quy trình xử lý hồ sơ của anh Lê

  • Ngày 13/01/2021: Khách hàng ký hợp đồng định cư Mỹ với US Direct IMM cho cả hai diện EB1 và NIW
  • Ngày 13/06/2022: Nộp Đơn xin định cư I-140 đến Sở Di Trú, sử dụng dịch vụ Xử lý hồ sơ nhanh
  • Ngày 27/06/2022: Đơn I-140 được duyệt cho diện EB1
  • 04/2023: Nộp DS-260 online
  • 05/2023: Gửi Giấy tờ dân sự cho NVC
đơn I-140 diện EB1A
Liên hệ Close
Đăng ký