Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB-1A & EB2.NIW – Khách hàng Nguyễn D.

Ngày gửi: 06/03/2022 0:12 Lượt xem: 1992

Ngày 21/06/2021, quý khách hàng Nguyễn D. bắt đầu tiến hành thủ tục xin Thẻ Xanh diện EB-1A & EB2 NIW.

Hồ sơ năng lực khách hàng:

  • Anh Nguyễn D. – Tiến sĩ ngành Kinh tế học.
  • Tác giả 45 bài nghiên cứu và 12 cuốn sách.
  • Có 204 lượt trích dẫn.
  • Hiện là giảng viên tại một số trường đại học ở Việt Nam.

EB-1A & EB2.NIW là diện visa định cư Mỹ dành cho các cá nhân có năng lực nổi trội trong lĩnh vực chuyên môn.

Xem ngay:

Hồ sơ thành công – Khách hàng US Direct IMM đậu visa diện EB-1A định cư Mỹ tại TP.HCM

 

Liên hệ Close
Đăng ký