Hồ sơ định cư Mỹ diện EB-1A & EB2.NIW – Khách hàng Nguyễn Đ

Ngày gửi: 02/10/2023 14:38 Lượt xem: 745

Quá trình làm hồ sơ của khách hàng Nguyễn Đ.

  • Ngày 21/06/2021: Khách hàng ký hợp đồng định cư Mỹ với US Direct IMM cho cả hai diện EB1 và NIW
  • 06/2022: Nộp Đơn xin định cư I-140 đến Sở Di Trú, sử dụng dịch vụ Xử lý hồ sơ nhanh
  • 06/2022: Đơn I-140 được duyệt cho diện EB1
hồ sơ EB1
Liên hệ Close
Đăng ký