[Ký hợp đồng] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB-1A & EB2.NIW – Khách hàng Trần T.

Ngày: 20/09/2021 Lượt xem: 2103

Ngày 14/06/2021, quý khách hàng Trần T. bắt đầu tiến hành thủ tục xin Thẻ Xanh diện EB-1A & EB2.NIW.

Xem ngay:
Hồ sơ thành công – Khách hàng US Direct IMM đậu visa diện EB-1A định cư Mỹ tại TP.HCM
khách hàng trần t eb1 niw
Liên hệ Close
Đăng ký