Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB-1A & EB2.NIW – Khách hàng Trần T.

Ngày gửi: 20/09/2021 16:10 Lượt xem: 634

Tháng 14/06/2021, quý khách hàng Trần T. bắt đầu tiến hành thủ tục xin Thẻ Xanh diện EB-1A & EB2.NIW.

Hồ sơ khách hàng:

  • Anh Trần T. – CEO & Founder & Project Leader.
  • Cử nhân Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

EB-1A & EB2.NIW là diện visa định cư Mỹ dành cho các cá nhân có năng lực nổi trội trong lĩnh vực chuyên môn.

Liên hệ Close
Đăng ký