[I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB1A – Khách hàng Nguyễn M.

Ngày: 09/05/2023 Lượt xem: 654

Xin chúc mừng anh Nguyễn M. đã nhận phê duyệt Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài (I-140) theo diện EB-1A chỉ sau vài ngày.

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB-1A – Anh Nguyễn M.

  • 04/2023: USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ)
    Nộp đơn I-140 (Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài), bằng cách sử dụng dịch vụ Xử lý hồ sơ nhanh (Premium processing).
  • 04/2023: Đơn I-140 được duyệt sau 13 ngày.

Sau khi duyệt đơn I-140, USCIS sẽ chuyển hồ sơ của anh đến NVC. US Direct IMM hy vọng rằng quá trình nhận thư phỏng vấn cho diện EB-1A và việc cấp thẻ xanh của anh Nguyễn M. sẽ diễn ra một cách thuận lợi.

Liên hệ Close
Đăng ký