Hồ sơ định cư Mỹ diện EB-1A & EB2.NIW – Khách hàng Nguyễn M.

Ngày gửi: 01/06/2023 13:37 Lượt xem: 193

Quá trình làm hồ sơ của khách hàng Nguyễn M.

  • Ngày 06/12/2021: Khách hàng ký hợp đồng định cư Mỹ với US Direct IMM cho cả hai diện EB1A và NIW.
  • Ngày 11/04/2023: Nộp Đơn xin định cư I-140 đến Sở Di Trú, sử dụng dịch vụ Xử lý hồ sơ nhanh.
  • Ngày 24/04/2023: Đơn I-140 được duyệt cho diện EB-1A.
case nguyễn m. I140
Liên hệ Close
Đăng ký