Hồ sơ định cư Mỹ diện EB2 NIW – Khách Hàng Pham P.

Ngày gửi: 02/10/2023 14:20 Lượt xem: 377

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB2 NIW – Chị Pham P.

  • Ngày 11/06/2021: Khách hàng ký hợp đồng định cư Mỹ với US Direct IMM cho cả hai diện EB1A và NIW.
  • 12/2021: Nộp Đơn I-140 đến Sở Di Trú Mỹ.
  • 05/2022: Đơn I-140 được duyệt cho diện EB2 NIW.
  • 12/2023: Nộp NVC.
  • 02/2023: Nộp DS-260.
Pham P NIW Unskilled I-140
Liên hệ Close
Đăng ký