Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB2.NIW – Khách hàng Phạm.

Ngày gửi: 26/05/2022 10:08 Lượt xem: 392

Quá trình làm hồ sơ của khách hàng Phạm

  • Ngày 14/12/2021: Nộp Đơn xin định cư I-140 cho Sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ
  • Ngày 12/05/2022: Đơn I-140 được duyệt chỉ sau 5 tháng mà không cần xử dụng dịch vụ xử lý nhanh
Liên hệ Close
Đăng ký