Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB2.NIW – Khách hàng NAH

Ngày gửi: 07/03/2022 10:28 Lượt xem: 744

Quá trình làm hồ sơ của khách hàng NAH

  • Ngày 12/03/2020: Nộp Đơn xin định cư I-140 cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.
  • Ngày 03/01/2022: Đơn I-140 được duyệt.
Liên hệ Close
Đăng ký