Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Nguyễn T.

Ngày gửi: 23/08/2023 9:04 Lượt xem: 407

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Chị Nguyễn T.

  • Ngày 29/04/2021: Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • 06/2021: Nộp LC
  • 12/2021: LC được duyệt
  • 01/2022: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • 02/2022: I-140 được duyệt
  • 07/2022: Hoàn thành nộp NVC
Nguyễn T. Unskilled I140
Liên hệ Close
Đăng ký