[Nhận Thẻ Xanh] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Du học sinh Tạ H.

Ngày: 23/11/2023 Lượt xem: 1021

Xin chúc mừng anh Tạ H. – du học sinh Mỹ đã nhận được visa định cư Mỹ thành công cho diện EB3 sau 3 năm 10 tháng.

 • 12/2019: DOL (Bộ Lao động)
  Nộp LC (Chứng nhận Lao động).
 • 10/2020: DOL (Bộ Lao động)
  LC được phê duyệt.
 • 01/2021: USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ)
  Nộp đồng thời 2 đơn I-140 và I-485
  Đơn I-140 (Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài).
  Đơn I-485 (Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng)
 • 01/2021: I-140 được phê duyệt (sử dụng dịch vụ Xử lý nhanh).
 • 09/2023: Phỏng vấn I-485. Nhận Thẻ xanh Mỹ.
 • 10/2023: Nhận Thẻ xanh vĩnh viễn (Thẻ Xanh 10 năm)

Dù xử lý hồ sơ bị hoãn lại do dịch Covid-19 nhưng hồ sơ của anh Tạ H. vẫn được giải quyết và nhận Thẻ xanh Mỹ trong 3 năm 10 tháng. Một lần nữa xin chúc mừng anh đã được cấp Thẻ xanh Mỹ.

Liên hệ Close
Đăng ký