Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Tạ H.

Ngày gửi: 02/10/2023 14:21 Lượt xem: 212

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Tạ H.

  • Ngày 10/09/2019: Khách hàng  Tạ H. ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • 12/2019: Nộp LC
  • 10/2020: LC được duyệt
  • 01/2021: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • 01/2021: I-140 được duyệt
Tạ H. Unskilled I140
Liên hệ Close
Đăng ký