Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Tran P.

Ngày gửi: 02/10/2023 14:30 Lượt xem: 198

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Tran P.

  • Ngày 07/06/2022: Khách hàng Tran P.ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • 05/2023: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • 05/2023: I-140 được duyệt
Tran P EB3 Unskilled i-140
Liên hệ Close
Đăng ký