Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB2.NIW – Khách hàng T.

Ngày gửi: 07/06/2023 16:39 Lượt xem: 2022

Ngày 31/05/2021, quý khách hàng T. bắt đầu tiến hành thủ tục xin Thẻ Xanh diện EB2.NIW.

Hồ sơ năng lực khách hàng:

Anh T. – Tiến sĩ Ngành Điện tử và Kỹ thuật Điện.

  • Giảng viên tại một trường đại học ở Việt Nam.
  • Chuyên nghiên cứu về giải pháp mạng 5G, 6G.
  • Có 83 lượt trích dẫn.

EB-1A & EB2.NIW là diện visa định cư Mỹ dành cho các cá nhân có năng lực nổi trội trong lĩnh vực chuyên môn.

 

Xem ngay:
Hồ sơ thành công – Khách hàng US Direct IMM đậu visa diện EB-1A định cư Mỹ tại TP.HCM
khách hàng t diện eb2 niw
Liên hệ Close
Đăng ký