[I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Lao động phổ thông – Khách hàng Lê Q.

Ngày: 15/11/2023 Lượt xem: 1350

Xin chúc mừng anh Lê Q. đã nhận phê duyệt Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài (I-140) theo diện EB3 Unskilled.

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Lê Q.

  • 06/2022: DOL (Bộ Lao Động Hoa Kỳ)
    Nộp LC (Chứng nhận lao động).
  • 03/2023: LC được duyệt.
  • 05/2023: USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ)
    Nộp đơn I-140 (Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài.
  • 10/2023: Đơn I-140 được duyệt.

Sau khi duyệt đơn I-140, USCIS sẽ chuyển hồ sơ của anh đến NVC. US Direct IMM hy vọng rằng quá trình nhận thư phỏng vấn cho diện EB3 Unskilled và việc cấp thẻ xanh của anh Lê Q. sẽ diễn ra một cách thuận lợi.

Liên hệ Close
Đăng ký