Cách lấy thẻ xanh Mỹ thông qua visa L1

Visa L1 là loại thị thực Hoa Kỳ thuyên chuyển nhân sự trong nội bộ công ty, cho phép công ty ở Mỹ điều chuyển nhân sự chủ chốt từ văn phòng của họ tại một quốc gia khác vào Hoa Kỳ. Visa L1 cũng cho phép các công ty mở cơ sở kinh doanh ở Mỹ để điều chuyển giám đốc điều hành, nhân viên quản lý và chuyên viên.

Có hai loại visa L1

L1-A dành cho Giám đốc điều hành và nhà quản lý, là những nhân sự được cử sang văn phòng tại Mỹ, hoặc đến Mỹ để thành lập văn phòng tại đây.

L1-B dành cho nhân sự có chuyên môn, kỹ năng hoặc kiến thức quan trọng.

Trong cả hai trường hợp, chủ sử dụng lao động (“bên bảo lãnh”) sẽ nộp đơn xin visa L1. Đối với cả L1-A và L1-B, nhân viên phải làm việc cho công ty một năm liên tục trong 3 năm trước đó. Visa L1-A cho phép lưu trú tối đa lên đến 7 năm. L1-B thời hạn tối đa 5 năm.

Nhà quản lý có thể lấy thẻ xanh thông qua visa L1

Các yêu cầu đối với visa L1

 1. Công ty bảo lãnh thường là tập đoàn. Các tư cách pháp nhân đủ điều kiện khác cũng có thể được chấp nhận.
 2. Chủ sử dụng lao động (ở Mỹ) phải có mối quan hệ đủ điều kiện với công ty ở nước ngoài. Các mối quan hệ đủ điều kiện bao gồm: công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc công ty liên kết.
 3. Bên sử dụng lao động phải đang hoạt động kinh doanh với tư cách là chủ doanh nghiệp ở Hoa Kỳ và hoạt động ít nhất tại một quốc gia bên ngoài nước Mỹ. Điều này có nghĩa là họ vẫn đang hoạt động và liên tục kinh doanh ở nước ngoài.
 4. Nhân sự phải làm việc ít nhất một năm liên tục cho công ty bên ngoài Hoa Kỳ trong vòng ba năm ngay trước thời điểm nộp đơn. Bất kỳ khoảng thời gian nào làm việc tại Hoa Kỳ sẽ không được tính vào thời hạn mười hai tháng.
 5. Nhân sự có ý định rời khỏi Hoa Kỳ khi hết hạn visa.
CHUYÊN GIA DI TRÚ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Làm hồ sơ diện L1

Trừ khi công ty bảo lãnh vừa mới thành lập và có danh tiếng, thì theo quy định cần cung cấp thêm giấy tờ chứng minh có thể đáp ứng các điều kiện cho diện này.

Đối với visa L1-A, bạn cần cung cấp bằng chứng cho thấy nhân viên giữ vị trí điều hành hoặc quản lý tại công ty ở nước ngoài.

Đối với visa L1-B, bạn cần cung cấp bằng chứng để chứng minh kỹ năng, kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm của nhân viên. Đây phải là “kiến thức chuyên môn”, nghĩa là kiến ​​thức của họ không thuộc dạng phổ biến trong ngành hoặc trong tổ chức. Kiến thức có thể liên quan đến nhiều ngành nghề bao gồm công nghệ, dịch vụ hoặc quy trình của công ty.

Rất nhiều người có visa L1 muốn lấy Thẻ xanh Mỹ. Dưới đây là một vài lựa chọn cho người có visa L1 muốn nhận Thẻ xanh Hoa Kỳ:

 • Visa L1 gần như tương tự visa diện EB-1C (Thẻ xanh cấp cho nhà điều hành của công ty đa quốc gia).
  • Một điều kiện tiên quyết là đương đơn phải làm việc cho công ty ở Hoa Kỳ trong một năm trước khi đủ điều kiện nộp đơn xin Thẻ xanh diện EB1-C. Nếu doanh nghiệp tại Hoa Kỳ của bạn có một vài nhân viên và tạo ra đủ thu nhập, và doanh nghiệp này được thành lập theo thị thực L1 thì có thể đủ điều kiện để bảo lãnh bạn và gia đình bạn xin Thẻ xanh Mỹ.
 • Các loại Thẻ xanh khác mà đương đơn diện L1 có thể đủ điều kiện bao gồm:
  • EB2 (bằng cấp cao / khả năng xuất sắc). Doanh nghiệp ở Hoa Kỳ của bạn có thể bảo lãnh bạn (người có visa L1) xin Thẻ xanh nếu doanh nghiệp này đủ điều kiện. Điểm khác biệt giữa EB-1C và EB-2 là EB-1C không yêu cầu Giấy chứng nhận lao động PERM, nhưng EB-2 thì có yêu cầu. Các điều kiện cho diện EB-1C và EB-2 tùy thuộc quy mô và số lượng nhân viên sử dụng cho công ty tại Mỹ.
  • EB3 (lao động tay nghề cao hoặc chuyên gia) tương tự như EB-2 nhưng chỉ yêu cầu bằng cử nhân, trong khi EB-2 yêu cầu bằng thạc sĩ hoặc bằng cử nhân với 5 năm kinh nghiệm.
  • EB-1A (năng lực nổi trội). Bạn có thể đủ điều kiện cho EB-1A nếu bạn có thể cho thấy khả năng phi thường của mình trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh doanh, nghệ thuật hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác. Lợi thế của diện này là tự bảo lãnh, có nghĩa là bạn không cần nhà bảo lãnh từ Hoa Kỳ để có được Thẻ xanh.
 • Một cá nhân đang cân nhắc lựa chọn L1-A (dành cho nhân sự điều hành) cũng có thể đủ điều kiện nhận Thẻ xanh theo chương trình nhà đầu tư định cư EB-5.

Người nắm giữ visa L1 có nhiều lựa chọn khác nhau để lấy Thẻ xanh Mỹ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy gửi đến công ty tư vấn định cư Mỹ US Direct IMM, luật sư Mỹ sẽ trực tiếp tư vấn cho bạn!

Liên hệ Close
Đăng ký