Những Đóng Góp To Lớn Của Người Nhập Cư Vào Kinh Tế Mỹ

date 06/10/2022
date 327

Thành công kinh tế của Hoa Kỳ được xây dựng một phần do người nhập cư. Đóng góp của họ bao gồm sự khéo léo, sáng tạo và quyết tâm. Từ Phố Wall đến Phố Chính, các doanh nghiệp do người nhập cư sáng lập đã giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Những đóng góp to lớn của người nhập cư vào kinh tế mỹ

Lịch sử khởi nghiệp của người Mỹ nhập cư trải dài từ khi Mỹ được thành lập. Được biết đến nhiều như người thiết kế hệ thống tài chính Mỹ là một người nhập cư, Alexander Hamilton, người gốc Nevis ở Tây Ấn thuộc Anh. Một số công ty lớn nhất của Hoa Kỳ ngày nay được thành lập bởi những người này hoặc con cái của họ, bao gồm Amazon, Apple và Costco. Mặc dù người Mỹ nhập cư chỉ chiếm 13,6% dân số Hoa Kỳ, ước tính rằng một phần tư (25%) doanh nhân của Hoa Kỳ là người nhập cư.

Hơn nữa, trong danh sách Fortune 500 Mới của Mỹ năm nay, có sự hiện diện rất đáng kể của người nhập cư. Hơn 1/5 số công ty trong danh sách Fortune 500 (102) được thành lập bởi họ.  Thêm vào đó 117 công ty được thành lập bởi con cái của họ, chiếm 44% trong danh sách Fortune 500 . Đây cũng là mức tăng so với báo cáo đầu tiên của New American Fortune 500, cho thấy 40% công ty trong danh sách Fortune 500 vào năm 2011 được thành lập bởi những người này hoặc con cái của họ.

Trong báo cáo hàng năm về các công ty trong danh sách New American Fortune 500 — người nhập cư và con cái của họ từ danh sách Fortune 500 — có những phát hiện quan trọng như:

Những công ty trong danh sách Fortune 500 được thành lập bởi những người nhập cư hoặc con cái của họ tuyển dụng hơn 14,8 triệu người trên toàn thế giới.

Số lượng lao động làm việc tại các công ty trong danh sách  New American Fortune lớn hơn một chút so với dân số của tiểu bang Pennsylvania — tiểu bang lớn thứ năm trong cả nước. Trung bình, mỗi công ty trong danh sách New American Fortune tuyển dụng 67.580 lao động, nhiều hơn 21,4% so với số lao động trung bình tại các công ty không thuộc New American Fortune 500.

Doanh thu do các công ty trong danh sách Fortune 500 do người nhập cư hoặc con cái của họ thành lập tạo ra lớn hơn GDP của mọi quốc gia trên thế giới ngoài Hoa Kỳ, ngoại trừ Trung Quốc.

Các công ty mới trong danh sách Fortune 500 của Mỹ đã mang lại doanh thu hơn 7 nghìn tỷ đô la (khoảng 22.000 đô la cho mỗi người ở Hoa Kỳ) trong năm tài chính 2021. Con số đó lớn hơn GDP của nhiều quốc gia phát triển bao gồm Nhật Bản, Đức và Vương quốc Anh.

Các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 do người nhập cư thành lập thúc đẩy một loạt các lĩnh vực công nghiệp trên toàn nền kinh tế Mỹ.

Các công ty mới trong danh sách Fortune 500 của Mỹ không chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ các ngành hoặc lĩnh vực. Hơn 68 ngành công nghiệp có mặt trong danh sách Fortune 500 Mới của Mỹ, bao gồm dược phẩm, nhà sản xuất thực phẩm và nguồn nhân lực.

35 bang là trụ sở chính của ít nhất một công ty New American Fortune 500, và bảy bang trong số đó có ít nhất 10 công ty.

Khi so sánh các công ty ở cấp tiểu bang, các công ty New American Fortune 500 là những công ty đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một số tiểu bang. New York có số lượng công ty New American Fortune 500 cao nhất với 31. California có số công ty cao thứ hai với 25. Illinois và Texas theo sau lần lượt là 23 công ty và 21 công ty.

Trong nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một số thách thức mới. Một là tìm cách thu hút và chào đón thế hệ doanh nhân và các nhà cải cách tiếp theo, đặc biệt là khi các quốc gia cạnh tranh trở nên tích cực hơn trong việc thu hút những người giỏi nhất và sáng giá nhất thế giới. Mặc dù Hoa Kỳ từ lâu đã là điểm đến hàng đầu cho loại nhân tài toàn cầu này, nhưng ngày càng rõ ràng rằng Hoa Kỳ cần có các chính sách nhập cư thông minh hơn để thu hút và giữ chân nhân tài quốc tế bởi đóng góp của người nhập cư là một phần tất yếu trong sự thịnh vượng của quốc gia.

Liên hệ Close
Đăng ký