Tôi là Bác sĩ về tim mạch thì cần điều kiện gì để phù hợp cho diện EB1/ NIW?

Tôi là Bác sĩ về tim mạch thì cần điều kiện gì để phù hợp cho diện EB1/ NIW?

Anh/chị vui lòng cho US Direct IMM biết anh/chị hiện đang là bác sĩ chuyên khoa cấp mấy?

  • Trường hợp là bác sĩ chuyên khoa II (tương đương tiến sĩ): Anh/chị có thực hiện các bài nghiên cứu, bài viết học thuật về y khoa không? Có bao nhiêu lượt trích dẫn? Nếu không có lượt trích dẫn anh/chị có thể tham khảo qua 10 yêu cầu của diện EB1/NIW để tự đánh giá trước mình có thể thỏa mãn được tối thiểu 3 yêu cầu không?
  • Trường hợp anh/chị là bác sĩ chuyên khoa I (tương đương thạc sĩ), anh/chị cũng có thể tham khảo 10 yêu cầu của diện EB1/NIW ở trên để tự đánh giá mình có thể thỏa mãn được tối thiểu 3 yêu cầu không?

Chuyên viên của Sở di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) quan tâm nhiều nhất đến “tầm ảnh hưởng” về công việc của đương đơn nộp diện EB1/NIW khi xem xét hồ sơ. Thuật ngữ “tầm ảnh hưởng” ở đây nói đến khả năng hỗ trợ về nghiên cứu hoặc hoạt động kinh doanh của nhiều chuyên gia, tập đoàn, tổ chức nghiên cứu hoặc tổ chức chính phủ khác, hay mang lại lợi ích cho cộng đồng của đương đơn.

Nếu anh/chị gặp khó khăn trong việc tự đánh giá hồ sơ của mình, Anh/Chị có thể gửi CV về địa chỉ email: visa@usdirect1.com để luật sư Mỹ của công ty hỗ trợ đánh giá miễn phí giúp anh/chị. (Mọi thông tin anh/chị gửi đến đều được US Direct IMM bảo mật tuyệt đối)

Liên hệ Close
Đăng ký