Bắt buộc cần bao nhiêu recommendation letter để xin NIW?

Bắt buộc cần bao nhiêu recommendation letter để xin NIW?

Xin chào anh Hưng! Cảm ơn anh đã liên hệ với US Direct IMM.

Hiện tại, Sở Di trú Mỹ không quy định số lượng Recommendation letter cần phải nộp. Theo xu hướng hiện nay, Recommendation letter không phải là yếu tố chính quyết định cho năng lực hồ sơ định cư.

Đối với hồ sơ đã sở hữu những ưu điểm khác thì việc xin Recommendation letter không quan trọng. Tuy nhiên, hồ sơ định cư cũng nên có từ 2 đến 4 Recommendation letter.

Liên hệ Close
Đăng ký