Lao động định cư EB2/EB3 có quyền bảo lãnh cho vợ/chồng và con dưới 21 tuổi còn độc thân, vậy bao giờ tôi cần bổ sung hồ sơ để gia đình có thể đi cùng tôi?

Thân chào chị Thủy, US Direct xin giải đáp thắc mắc của chị như sau:

Trong đơn I-140, đương đơn cần liệt kê thông tin cá nhân và người thân trong gia đình. Sau khi đơn này được duyệt, sẽ có các trường hợp như sau:

Với những khách hàng nộp hồ sơ định cư từ Việt Nam:

  • Đương đơn và người đi theo (nếu có), sau khi trả các phí Visa, mỗi cá nhân cần điền đơn DS-260 online và nộp giấy tờ dân sự.

Với những khách hàng nộp hồ sơ định cư từ Mỹ:

  • Đương đơn và người đi theo (người đi theo đang ở Mỹ dưới Visa không định cư như B1/B2, F1…) cần nộp đơn I-485 riêng biệt và giấy tờ dân sự. Những người đi theo (nếu có) ở Việt Nam sẽ nộp Follow-to-join (Theo để đoàn tụ) sau khi đương đơn có thẻ xanh hoặc làm theo diện bảo lãnh thân nhân
Liên hệ Close
Đăng ký