Sơ đồ tổ chức là một phần trong tài liệu nộp hồ sơ diện EB-1A của tôi, vậy sơ đồ này có cần phải đóng mộc công ty để chứng minh bản thân tôi giữ vai trò quan trọng trong tổ chức hay không?

Thân chào anh Dương, đối với câu hỏi của anh, Chuyên gia Di Trú có giải đáp như sau:

Khi nộp hồ sơ cho cơ quan chính phủ, đương đơn cần phải đảm bảo tính chân thật về tất cả tài liệu của bản thân. Vì thế, hồ sơ có mộc công ty sẽ là một lợi thế, tuy nhiên trường hợp hồ sơ không có mộc vẫn có thể được cơ quan Chính phủ chấp nhận.

Chị có thể tìm hiểu thêm thông tin về diện EB-1A hoặc đặt lịch hẹn tư vấn miễn phí tại đây.

Liên hệ Close
Đăng ký