Với diện EB1/NIW, Công ty có chính sách hoàn tiền nếu hồ sơ nộp không thành công không?

Với diện EB1/NIW, Công ty có chính sách hoàn tiền nếu hồ sơ nộp không thành công không?

Cảm ơn Chị Mai đã liên hệ với US Direct IMM

US Direct IMM luôn có chính sách hoàn tiền cho diện EB1/NIW, tỷ lệ hoàn tiền có thể từ 50% đến 100% tùy thuộc vào độ mạnh yếu của hồ sơ.
Do diện EB1/NIW có rất nhiều yêu cầu, khách hàng thường gặp khó khăn trong việc tự đánh giá, nên US Direct IMM sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị CV và luật sư Mỹ của công ty sẽ trực tiếp đánh giá hồ sơ hoàn toàn miễn phí.

Vì vậy để biết được tỷ lệ hoàn tiền cụ thể, anh/chị vui lòng gửi CV của mình vào hộp thư visa@usdirect1.com hoặc liên hệ với hotline 028 5411 3131 để được tư vấn chi tiết hơn.

Liên hệ Close
Đăng ký