Con tôi hiện nay đang học lớp 11 (16 tuổi), liệu có thể làm theo diện lao động định cư Mỹ EB2/EB3 để lấy thẻ xanh không?

Thân chào chị Khả Doanh, với câu hỏi của chị, Luật sư Mỹ của US Direct tư vấn như sau:

Theo Luật Di trú và Luật Lao động Mỹ, độ tuổi để có thể tham gia lao động là từ 18 tuổi trở lên. Do đó, khi con Chị đủ 18 tuổi tại thời điểm xin LC (Giấy phép Lao động) mới có thể trở thành đương đơn chính cho các diện Lao động Định cư, hoặc có thể chuẩn bị hồ sơ khi gần đủ 18 tuổi.

Trường hợp con cái chưa đủ 18 tuổi, Chị có thể đứng ra làm đương đơn để bảo lãnh cho cả con cái (dưới 21 tuổi còn độc thân), cả gia đình đều có thẻ xanh.

Liên hệ Close
Đăng ký