Tôi có ý định đi lao động định cư Mỹ, nhưng có con riêng thì người con đó đi cùng được không?

Thân chào Anh Dũng, US Direct xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

Trường hợp người phối ngẫu có con riêng và kết hôn với anh trước thời điểm người con riêng 18 tuổi thì Anh có thể bảo lãnh người con đó đi cùng sang Mỹ định cư.

Liên hệ Close
Đăng ký