Tôi muốn định cư Mỹ theo diện tri thức EB2 Advanced Degree. Cho tôi hỏi làm thế nào để chứng minh kinh nghiệm làm việc của mình trong hồ sơ?

Thân chào anh Sơn, cảm ơn anh đã hỏi thông tin về định cư Mỹ diện tri thức EB2 Advanced Degree cần chứng minh kinh nghiệm như thế nào.

Về vấn đề này, chuyên gia di trú của US Direct IMM xin được trả lời anh như sau: 

  • Để định cư Mỹ theo diện EB2 Advanced Degree, anh cần phải có bằng đại học và ít nhất 5 năm kinh nghiệm, hoặc bằng thạc sỹ và không cần kinh nghiệm làm việc.
  • Nếu có bằng Đại học, anh sẽ cần chứng minh tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc.

Để chứng minh điều này, anh cần các giấy tờ như sau:

  • Thư xác nhận việc làm bao gồm tên, chức danh công việc, thời gian làm việc và mô tả công việc từ chủ lao động của bạn. 
  • Bảng lương cũng là một giấy tờ được yêu cầu phải nộp.
Liên hệ Close
Đăng ký