Trích dẫn là gì? Tại sao trích dẫn lại được sử dụng trong hồ sơ đăng ký định cư Mỹ diện EB-1 và EB-2.NIW?

Trích dẫn là gì? Tại sao trích dẫn lại được sử dụng trong hồ sơ đăng ký định cư Mỹ diện EB-1 và EB-2.NIW?

Thân chào Ngọc Huyền,

Trích dẫn là việc dẫn đoạn, trích đoạn hoặc tham chiếu rõ ràng tới một nguồn thông tin mà bạn có sử dụng để lấy thông tin trong bài nghiên cứu của mình. Nguồn trích dẫn có thể đến từ sách, báo, tạp chí, trang web…

Để đủ điều kiện nộp hồ sơ diện EB-1 và EB-2.NIW thì đương đơn phải thỏa mãn ít nhất 3/10 điều kiện được Sở Di Trú Mỹ (USCIS) quy định. Trong đó, lượt trích dẫn chỉ là một trong những yếu tố thuộc điều kiện số 5:
⑤ Đương đơn có những đóng góp nổi bật và có ý nghĩa trong các lĩnh vực khoa học, học thuật, nghệ thuật, thể thao, hoặc kinh doanh
• (Evidence of your original scientific, scholarly, artistic, athletic, or business-related contributions of major significance to the field)
>>> Xem thêm: Định cư Mỹ diện EB1 & EB2.NIW

Có lượt trích dẫn cao đồng nghĩa với việc bạn được xem là người có tầm ảnh hưởng và có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực của mình. Bởi vì bài viết, nghiên cứu của bạn được trích dẫn bởi nhiều chuyên gia hoặc nhà nghiên cứu khác.

Liên hệ Close
Đăng ký