Từ lúc bắt đầu nộp hồ sơ đến khi có thẻ xanh theo diện EB1/NIW là bao lâu?

Từ lúc bắt đầu nộp hồ sơ đến khi có thẻ xanh theo diện EB1/NIW là bao lâu?

Thời gian nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau:

1. Sau khi ký hợp đồng, luật sư sẽ gửi cho khách hàng danh sách tài liệu hoặc bằng chứng cần phải chuẩn bị. Việc nộp hồ sơ này nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào khách hàng. Nếu khách hàng chuẩn bị nhanh có thể chỉ mất 3 tháng, những khách hàng quá bận có thể mất khoảng 6 tháng hoặc lâu hơn.

2. Với những khách hàng đủ điều kiện cho diện EB-1 có thể chọn “premium proccessing” cho đơn I-140. Với lựa chọn này, Sở di trú Mỹ sẽ đưa ra câu trả lời trong vòng 15 ngày, sẽ có 1 trong 3 câu trả lời:
– Hồ sơ được duyệt
– Hồ sơ bị từ chối
– Yêu cầu bổ sung thêm thông tin: Trường hợp này, khách hàng sẽ chuẩn bị và bổ sung thêm hồ sơ. Thời gian chuẩn bị phụ thuộc vào khách hàng.
(Diện NIW không có dịch vụ premium proccessing)

3. Sau khi đơn I-140 được duyệt, hồ sơ sẽ được chuyển qua trung tâm thị thực quốc gia (NVC):
– Với diện EB-1: Hiện tại diện này đang có Backlog, nên thời gian chờ phỏng vấn visa của diện này khá dài. Có thể đến 1 năm hoặc hơn.
– Với diện NIW: Không có Backlog nên thời gian chờ phỏng vấn visa ngắn hơn. Có thể từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
* Tổng thời gian xử lý hồ sơ trung bình của diện EB-1/NIW khoảng 1,5 – 2 năm với điều kiện khách hàng chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng và đầy đủ theo yêu cầu của luật sư.

Liên hệ Close
Đăng ký