Ở Việt Nam có giới hạn số lượng hồ sơ định cư NIW mỗi năm không?

Ở Việt Nam có giới hạn số lượng hồ sơ định cư NIW mỗi năm không?

Xin chào anh Thành! Cảm ơn anh đã liên hệ với US Direct IMM.

Hiện tại, chính phủ Mỹ chưa có quy định về việc giới hạn số lượng hồ sơ định cư NIW ở Việt Nam anh nhé!

Liên hệ Close
Đăng ký