diện eb1a

Visa EB-1A NIW - Thẻ Xanh Mỹ Dành Cho Doanh Nhân

Visa EB1-A NIW – Thẻ Xanh Mỹ Dành Cho Doanh Nhân

Doanh nhân có thể làm hồ sơ định cư Mỹ diện EB-1A và NIW (chương trình định cư tự bảo lãnh) hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể nếu như bạn là một doanh nhân có thành tích xuất sắc và có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực.

Các tiêu chí diện eb1a.

Giải Thích Về Các Điều Kiện Diện EB1-A

Khi xin visa định cư Mỹ dựa trên phân loại năng lực vượt trội, người nộp đơn cần có khả năng chứng minh bản thân đủ điều kiện diện EB-1A

Ai Có Thể Lấy Thẻ Xanh & Định Cư Mỹ Theo Diện EB1-A?

Định cư Mỹ diện EB1-A là gì? EB1-A dành cho công dân nước ngoài có năng lực nổi trội trong lĩnh vực khoa học, nghệ...

Liên hệ Close
Đăng ký