điều kiện định cư mỹ diện eb2 niw

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin thẻ xanh diện EB-2 NIW 

Trong bài viết này, US Direct IMM sẽ giúp bạn nắm rõ chi tiết về cách nộp hồ sơ định cư Mỹ dựa trên visa EB-2 NIW.

tình trạng xử lý thẻ xanh EB2 NIW

Tình Hình Xử Lý Hồ Sơ Thẻ Xanh Diện Visa EB2 NIW

Định cư Mỹ diện visa EB2 NIW là gì? Tình hình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB-2 NIW hiện nay như thế...

Liên hệ Close
Đăng ký