tháng 1 năm 2023

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2023 (VISA BULLETIN)

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2023 (VISA BULLETIN)

Cập nhật bản tin Visa Bulletin tháng 1 năm 2023 từ USCIS.

Liên hệ Close
Đăng ký