visa EB1

Visa Định Cư EB1 / EB2 Được Hưởng Lợi Từ Các Chính Sách Mới của USCIS

date 09/05/2022
date 897

Do Mỹ đang phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động trầm trọng, Chính phủ Mỹ đã và đang có nhiều hành động...

Phân biệt sự khác nhau giữa Thẻ xanh Mỹ diện EB1, EB2 và EB3

date 26/05/2021
date 1369

Trong bài đăng trên blog này, US Direct IMM sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về thẻ xanh dựa trên việc làm...

Sự khác nhau giữa chương trình định cư Mỹ diện EB1 và EB2

date 23/04/2021
date 1614

Visa lao động diện EB-1 và EB-2 là 2 chương trình định cư dựa trên việc làm dành cho những người có chuyên cao. Sau...

Liên hệ Close
Đăng ký