Xin thẻ xanh Mỹ diện EB2.NIW

định cư mỹ diện EB2 NIW

Hướng Dẫn Chuẩn Bị Bằng Chứng Định Cư Mỹ Diện EB2 NIW Cho Doanh Nhân

Các doanh nhân có năng lực vượt trội trong lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn có thể làm hồ sơ xin định cư Mỹ diện NIW, dưới tư cách là người tự bảo lãnh.

Chia sẻ quy trình xin thẻ xanh diện EB-2 NIW

EB-2 NIW sở hữu khá nhiều lợi thế so với các chương trình định cư diện làm việc khác. Do đây là diện định cư ưu tiên, đương đơn không cần phải có sự bảo lãnh từ nhà tuyển dụng.

Liên hệ Close
Đăng ký