Visa Bulletin

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 02 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 02/2022 không có thay đổi so với tháng 01/2022. Ngày ưu tiên phê duyệt...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 01 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 01/2022 không có thay đổi so với tháng 12/2021. Ngày ưu tiên phê...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 12 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 12/2021 không có thay đổi so với tháng 11/2021. Ngày ưu tiên phê duyệt...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 11 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Nhìn chung, bản tin di trú tháng 11/2021 không có nhiều thay đổi so với tháng 10/2021. Ngày ưu...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Trong tháng 10 này, ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 08 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 07 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 06 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2,...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 05 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2,...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 04 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và EB-5 không thay...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 03 NĂM 2021 – (VISA BULLETIN)

  Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 và EB-4 đang ở tình trạng...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 02 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

  Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2 và EB-3 vẫn đang ở tình trạng...

Tin nổi bật

Tin Tuyển Dụng Lao Động Nước Ngoài Diện EB3 Unskilled

US Direct IMM có sẵn vị trí nhân viên hỗ trợ tại công ty may balo quân đội Mỹ giúp bạn và gia đình cùng Định cư Mỹ và nhận Thẻ Xanh vĩnh viễn.

EB2 Advanced Degree – Làm việc và Định cư Mỹ diện Trí thức

Visa diện EB2 Advanced Degree là chương trình làm việc, định cư và lấy Thẻ Xanh Mỹ dành cho các cá nhân có bằng cấp...

3 chính sách định cư Mỹ diện EB-1 “Hot” nhất năm 2021

Năm 2021, Mỹ đã đề ra những chính sách thúc đẩy nhập cư, trong đó có diện EB-1 (visa định cư dành cho người có...

4 chính sách định cư Mỹ diện EB-2 NIW “hot” nhất năm 2021

Một cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra trên toàn cầu, nhiều quốc gia đã phải ra những quyết định thay đổi chính sách...

Định cư Mỹ diện việc làm: Xác định mức lương trung bình 

Tại sao phải xác định mức lương trung bình? Xác định mức lương trung bình là một quy trình bắt buộc để nhà tuyển dụng...

Liên hệ Close
Đăng ký