Visa L-1A Cho Người Điều Hành Hoặc Quản Lý Nội Bộ

date 23/09/2022
date 350

Diện visa L1A không định cư cho phép người sử dụng lao động Mỹ chuyển giao giám đốc điều hành hoặc người quản lý từ một trong các văn phòng ở ngoài nước Mỹ (vd: công ty tại Việt Nam) đến Mỹ làm việc. Bên cạnh đó diện này cũng cho phép một công ty nước ngoài chưa có văn phòng trực thuộc tại Mỹ có thể cử một giám đốc điều hành hoặc người quản lý đến đất nước này với mục đích thành lập một công ty. 

Người sử dụng lao động phải nộp Mẫu I-129, Đơn thỉnh cầu cho Người lao động không định cư kèm một khoản phí thay mặt cho người lao động.

Dưới đây là một số yêu cầu của chương trình.

Tiêu chí đủ điều kiện mà chủ sở hữu lao động và nhân viên cần đáp ứng

Để đủ điều kiện cho phân loại visa L1A, chủ lao động phải:

 • Có mối quan hệ đủ điều kiện với một công ty nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, công ty con hoặc công ty liên kết, được gọi chung là các tổ chức đủ điều kiện ); và
 • Hiện đang hoặc sẽ kinh doanh với tư cách là người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ và ở ít nhất một quốc gia khác trực tiếp hoặc thông qua một tổ chức đủ điều kiện trong thời gian người thụ hưởng lưu trú tại Hoa Kỳ theo diện L-1. Mặc dù doanh nghiệp phải khả thi, nhưng không có yêu cầu về việc doanh nghiệp đó phải tham gia vào thương mại quốc tế.

Để đủ điều kiện cho diện visa L1A, nhân viên thụ hưởng cần đáp ứng yêu cầu:

 • Đã làm việc cho một tổ chức đủ điều kiện ở nước ngoài trong một năm liên tục trong vòng ba năm trước thời điểm nộp hồ sơ visa L1A; và
 • Đang tìm cách vào Mỹ để làm việc cho công ty với tư cách điều hành hoặc quản lý cho một chi nhánh của cùng một chủ lao động hoặc một trong các tổ chức đủ điều kiện của họ.

Năng lực điều hành thường đề cập đến khả năng của nhân viên trong việc đưa ra các quyết định trên phạm vi rộng mà không cần giám sát nhiều. 

Năng lực quản lý là khả năng giám sát và kiểm soát công việc của nhân viên chuyên nghiệp và quản lý tổ chức, hoặc một bộ phận, chức năng hoặc thành phần của tổ chức. Và năng lực quản lý cũng có thể đề cập đến khả năng quản lý một chức năng thiết yếu của tổ chức cấp cao mà không cần sự giám sát trực tiếp của người khác.

visa l1a cho người điều hành và quản lý cấp cao

Văn phòng mới

Đối với người sử dụng lao động nước ngoài muốn gửi một nhân viên đến Hoa Kỳ với tư cách là giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý để thành lập văn phòng mới, người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng:

Người sử dụng lao động đã đảm bảo đủ cơ sở vật chất để đặt văn phòng mới;

Người lao động đã được tuyển dụng làm giám đốc điều hành hoặc quản lý một năm liên tục trong ba năm trước khi nộp đơn yêu cầu; và

Văn phòng dự kiến ​​ở Mỹ sẽ hỗ trợ một vị trí điều hành hoặc quản lý trong vòng một năm kể từ khi đơn yêu cầu được chấp thuận.

Thời gian lưu trú

Những nhân viên đủ tiêu chuẩn vào Mỹ để thành lập văn phòng mới sẽ được phép lưu trú ban đầu tối đa là một năm. 

Tất cả các nhân viên đủ tiêu chuẩn khác sẽ được phép lưu trú ban đầu tối đa là ba năm. Đối với tất cả nhân viên diện visa L1A, yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú có thể được chấp thuận theo gia số lên đến hai năm bổ sung, cho đến khi nhân viên đạt đến giới hạn tối đa là bảy năm.

Gia đình người sở hữu visa L1A

Gia đình bao gồm vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi (chưa kết hôn) của người được thuyên chuyển có thể đi cùng. Vợ / chồng và con cái có thể xin nhập học theo phân loại không định cư L-2 và, nếu được chấp thuận họ sẽ được cấp cùng thời gian lưu trú như chủ sở hữu visa L1A

Nếu những thành viên gia đình này đã ở Hoa Kỳ và muốn thay đổi tình trạng hoặc gia hạn thời gian lưu trú theo phân loại L-2, họ có thể nộp đơn I-539, Đơn xin Thay đổi/Gia hạn tình trạng Không định cư kèm theo một khoản phí.

Vợ / chồng của người lao động L-1 trong tình trạng không định cư L-2S hợp lệ có thể xin ủy quyền lao động. giấy phép ủy quyền việc làm được cấp bởi DHS, thông qua Mẫu I-9, Xác minh Tính đủ tư cách Làm việc. Để được cấp giấy phép này, người nộp hồ sơ cần chuẩn bị:

 1. Xuất trình I-94 còn hiệu lực có ký hiệu thể hiện tình trạng không định cư L-2S. Kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2022, USCIS và Cục Hải quan Hoa Kỳ bắt đầu phát hành Mẫu I-94 với admission code mới dành cho vợ / chồng của người lao động L-1: L-2S. 

I-94 chưa hết hạn sẽ được cấp mã mới, theo đó người sở hữu I-94 còn hiệu lực sẽ được phê duyệt giấy phép việc làm theo diện vợ/chồng của chủ visa L1.

 1. Xuất trình Mẫu I-94 còn hiệu lực với ký hiệu phản ánh tình trạng không định cư L-2, cùng với thông báo từ USCIS về admission code. USCIS sẽ gửi cho vợ/chồng của người sở hữu visa L1 mã code này cùng với Mẫu I-94 do USCIS cấp trước ngày 30/1/2022, được ghi chú với tình trạng không định cư L-2. Đây sẽ là bằng chứng giúp người phối ngẫu nhận được giấy phép làm việc.
 2. Xuất trình Giấy phép Ủy quyền Việc làm (EAD) chưa hết hạn. Vợ / chồng L không bắt buộc phải yêu cầu ủy quyền việc làm theo Mẫu I-765, Đơn xin Uỷ quyền Việc làm, nhưng vẫn có thể nộp Mẫu I-765, với một khoản phí, để có được Giấy phép Làm việc ( I-766 EAD). Sau khi được phê duyệt người phối ngẫu có thể xuất trình tài liệu này cho người sử dụng lao động làm bằng chứng về cả danh tính và giấy phép lao động được chấp nhận theo Danh sách A của Mẫu I-9.
 3. Nếu EAD đã hết hạn người phối ngẫu có thể xin gia hạn. 

Một số người phối ngẫu L đủ điều kiện để gia hạn I-766 EAD, Giấy phép Làm việc nếu họ đáp ứng các điều kiện sau:

 • Kịp thời nộp đơn gia hạn Mẫu I-765, Đơn xin Uỷ quyền việc làm, trên cùng một tình trạng không định cư L; và
 • Họ có Mẫu đơn I-94 chưa hết hạn thể hiện tình trạng của họ là người không định cư L-2 hoặc L-2S.

Trước đó, Bộ An ninh Nội địa (DHS) quy định thời gian gia hạn tự động lên đến 180 ngày kể từ ngày hết hạn được nêu trên EAD. Tuy nhiên hiện tại Bộ An ninh Nội địa đã công bố quy tắc cuối cùng tạm thời tăng thời gian gia hạn tự động. Quy tắc này có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2022, DHS sẽ tạm thời tăng  hời gian gia hạn tự động và cung cấp thêm tối đa 360 ngày thời gian gia hạn tự động bổ sung, tổng cộng lên đến 540 ngày, cho những người nộp đơn gia hạn đủ điều kiện. Do đó, phần mở rộng EAD tự động sẽ tiếp tục cho đến khi điều kiện nào đến trước:

 • Ngày kết thúc trên Mẫu đơn I-94 của người phối ngẫu phụ thuộc vào việc họ sở hữu tình trạng không định cư L-2 hay L-2S hợp lệ
 • Ngày USCIS phê duyệt hoặc từ chối đơn xin gia hạn EAD trước đó
 • 540 ngày kể từ ngày EAD trước đó hết hạn

Thông tin bổ sung về việc tăng tạm thời thời gian gia hạn tự động có sẵn trên trang Gia hạn Giấy phép Uỷ quyền Việc làm Tự động (EAD)  .

Vợ / chồng L đủ điều kiện có thể trình bày bằng chứng sau đây về việc gia hạn EAD tự động cho người sử dụng lao động:

 • I-94 cho biết tình trạng không định cư L-2 hoặc L-2S chưa hết hạn;
 • I-797C cho đơn xin gia hạn EAD được nộp kịp thời (Mẫu I-765) nêu rõ “Nhóm được yêu cầu” là “(a) (18)”; và
 • EAD đã hết hạn được phát hành cùng loại, Loại A18.

Kiến nghị chung

Một số tổ chức nhất định có thể thiết lập mối quan hệ nội bộ bắt buộc trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh chung cho nhiều nhân viên cùng lúc. Để đủ điều kiện cho tùy chọn này, chủ lao động cần đáp ứng:

 • Công ty bảo lãnh và từng tổ chức đủ điều kiện tham gia vào thương mại hoặc dịch vụ thương mại;
 • Công ty bảo lãnh có văn phòng tại Hoa Kỳ đã hoạt động kinh doanh từ một năm trở lên;
 • Công ty bảo lãnh có từ ba chi nhánh, công ty con, công ty liên kết trong và ngoài nước; và
 • Công ty bảo lãnh cùng với các tổ chức đủ điều kiện khác đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
  • Đã được phê duyệt ít nhất 10 visa L-1 trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó;  
  • Có các công ty con hoặc công ty liên kết của Hoa Kỳ có tổng doanh thu hàng năm ít nhất là 25 triệu đô la; hoặc
  • Có lực lượng lao động Hoa Kỳ ít nhất 1.000 nhân viên.

Việc hồ sơ bảo lãnh kiến nghị chung diện L được phê duyệt không đảm bảo rằng tất cả các nhân viên sẽ được phê duyệt visa L-1A. Tuy nhiên, nó cung cấp cho người sử dụng lao động sự linh hoạt trong việc chuyển các nhân viên đủ điều kiện đến Hoa Kỳ một cách nhanh chóng mà không cần phải nộp đơn yêu cầu cho từng cá nhân với USCIS. 

Trường hợp cần visa L1A

Trong hầu hết các trường hợp, sau khi đơn bảo lãnh chung đã được phê duyệt, chủ lao động chỉ cần hoàn thành Mẫu đơn I-129S, Đơn xin không định cư dựa trên Đơn thỉnh cầu Blanket L , và gửi cho nhân viên cùng với bản sao Thông báo phê duyệt đơn bảo lãnh chung và một số tài liệu khác là bằng chứng để nhân viên có thể xuất trình cho viên chức lãnh sự khi được yêu cầu trong quá trình xin thị thực L-1.

Nộp Mẫu I-129S tùy chọn với USCIS

Nếu nhân viên L-1 tiềm năng được miễn thị thực, người sử dụng lao động có thể nộp Mẫu I-129S và tài liệu hỗ trợ cho trung tâm dịch vụ USCIS đã chấp thuận đơn bảo lãnh chung, thay vì gửi biểu mẫu và tài liệu hỗ trợ trực tiếp với CBP.

Liên hệ Close
Đăng ký