Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Du học sinh Mỹ Lê T.

Ngày gửi: 02/06/2023 12:00 Lượt xem: 153

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Lê T. – Du học sinh Mỹ

  • Ngày 07/01/2022: Khách hàng Lê T. ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • Ngày 21/03/2022: Nộp đơn xin Giấy phép lao động (LC) tới Bộ Lao Động Mỹ
  • Ngày 21/03/2023: LC được duyệt
  • Ngày 12/05/2023: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • Ngày 16/05/2023: I-140 được duyệt
case Lê T. I-140
Liên hệ Close
Đăng ký