Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Du học sinh Trần D.

Ngày gửi: 02/10/2023 14:32 Lượt xem: 371

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Trần D. – Du học sinh Mỹ

  • Ngày 20/05/2022: Khách hàng Trần ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • 06/2022: Nộp đơn xin Giấy phép lao động (LC) tới Bộ Lao Động Mỹ
  • 03/2023: LC được duyệt
  • 05/2023: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • 06/2023: I-140 được duyệt và có sử dụng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh.
Trần D SA EB3 Unskilled
Liên hệ Close
Đăng ký