Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Dang L.

Ngày gửi: 16/08/2023 14:29 Lượt xem: 250

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Dang L.

  • Ngày 29/01/2021: Khách hàng  Dang L. ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • 03/2021: Nộp LC
  • 08/2021: LC được duyệt
  • 11/2021: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • 11/2021: I-140 được duyệt
  • 05/2022: Hoàn thành nộp NVC
Dang L. Unskilled I140
Liên hệ Close
Đăng ký