Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Nguyễn P.

Ngày gửi: 02/10/2023 14:32 Lượt xem: 474

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Nguyễn P.

  • Ngày 21/05/2021: Khách hàng Nguyễn P.ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • 06/2021: Nộp đơn xin Giấy phép lao động (LC) tới Bộ Lao Động Mỹ
  • 04/2022: LC được duyệt
  • 09/2022: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • 10/2022: I-140 được duyệt
  • 11/22: Nộp I-485 tới Sở Di Trú Mỹ
I-140 approval Nguyễn P
Liên hệ Close
Đăng ký