[I140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB2.NIW – Khách hàng Phạm P.

Ngày: 26/05/2022 Lượt xem: 108

Xin chúc mừng chị Phạm P. đã nhận phê duyệt Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài (I-140) theo diện EB2.NIW.

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB2.NIW – Chị Phạm P.

  • 12/2021: USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ)
    Nộp đơn I-140 (Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài).
  • 05/2022: Đơn I-140 được duyệt.

Sau khi duyệt đơn I-140, USCIS sẽ chuyển hồ sơ của chị đến NVC. US Direct IMM hy vọng rằng quá trình nhận thư phỏng vấn cho diện EB2.NIW và việc cấp thẻ xanh của chị Phạm P. sẽ diễn ra một cách thuận lợi.

Liên hệ Close
Đăng ký