bản tin visa Mỹ

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 07 NĂM 2022

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 07/2022 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 06/2022, đặc biệt đối...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 03 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 03/2022 không có thay đổi so với tháng 02/2022. Ngày ưu tiên phê...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 02 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 02/2022 không có thay đổi so với tháng 01/2022. Ngày ưu tiên phê duyệt...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 01 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 01/2022 không có thay đổi so với tháng 12/2021. Ngày ưu tiên phê...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 12 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 12/2021 không có thay đổi so với tháng 11/2021. Ngày ưu tiên phê duyệt...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Trong tháng 10 này, ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 08 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 07 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 05 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2,...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 02 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

  Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2 và EB-3 vẫn đang ở tình trạng...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 01 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2 và EB-3 vẫn đang ở tình trạng Current....

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 12 NĂM 2020

  Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện định cư Mỹ bao gồm cả lao động định cư (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4) và đầu...

Liên hệ Close
Đăng ký