Mỹ tạm ngưng định cư trong dịch covid

tổng thống Trump tạm ngừng nhập cư 60 ngày

Trump Tạm Hoãn Nhập Cư Trong 60 Ngày, Ai Bị Ảnh Hưởng?

Sắc lệnh của Donald Trump bao gồm những gì? Nội dung chi tiết của Sắc Lệnh: Đình chỉ nhập cư với những người muốn xin...

Liên hệ Close
Đăng ký