Quyền lợi Thẻ xanh Mỹ

Quyền và lợi ích khi sở hữu Thẻ xanh Mỹ

date 01/09/2021
date 4238

Thẻ xanh (Green card), có tên gọi chính thức là Thẻ Thường Trú Nhân (Permanent Resident Card), là thẻ được cấp cho công dân nước ngoài nhập cư vào Hoa Kỳ, xác nhận đặc quyền được cư trú tại Mỹ.

Liên hệ Close
Đăng ký