visa bulletin

VISA BULLETIN April

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 4 NĂM 2023 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 04/2023 (Visa bulletin tháng 4 năm 2023) có một số điều chỉnh so với...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2023 (VISA BULLETIN)

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2023 (VISA BULLETIN)

Cập nhật bản tin Visa Bulletin tháng 1 năm 2023 từ USCIS.

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 12 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 12/2022 có không ít điều chỉnh đáng chú ý đối với các diện lao...

BẢN TIN VISA BULLETIN THÁNG 11

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 11 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 11/2022 hầu như không có sự thay đổi nào so với tháng 10/2022 cho...

visa bulletin

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10/2022 (VISA BULLETIN)

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2022  (VISA BULLETIN) ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 10/2022 cho...

visa bulletin tháng 9/2022

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 09 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 09/2022 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 08/2022, đặc biệt đối...

visa bulletin

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 06 NĂM 2022 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Bản tin di trú tháng 06/2022 có sự thay đổi đáng chú ý so với tháng 05/2022 khi mà...

Liên hệ Close
Đăng ký