visa L-1

[Cập nhật 2022] Chi Phí Làm Visa L1 Là Bao Nhiêu ?

date 24/06/2022
date 1375

Visa L1 là loại visa cho phép công ty nước ngoài chuyển một người quản lý, điều hành hoặc chuyên viên đến chi nhánh /...

Liên hệ Close
Đăng ký