[I140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB-1A – Khách hàng Nguyễn Đ.

Ngày: 11/07/2022 Lượt xem: 118

Xin chúc mừng anh Nguyễn Đ. đã nhận phê duyệt Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài (I-140) theo diện EB-1A chỉ sau vài ngày.

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB-1A – Anh Nguyễn Đ.

  • 06/2022: USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ)
    Nộp đơn I-140 (Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài), bằng cách sử dụng dịch vụ Xử lý hồ sơ nhanh (Premium Processing).
  • 06/2022: Đơn I-140 được duyệt sau 8 ngày.

Sau khi duyệt đơn I-140, USCIS sẽ chuyển hồ sơ của anh đến NVC. US Direct IMM hy vọng rằng quá trình nhận thư phỏng vấn cho diện EB-1A và việc cấp thẻ xanh của anh Nguyễn Đ. sẽ diễn ra một cách thuận lợi.

Liên hệ Close
Đăng ký