Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB-1A – Khách hàng SUN

Ngày gửi: 24/09/2021 16:40 Lượt xem: 1060

Xin chúc mừng quý khách hàng SUN đã được cấp thẻ xanh Mỹ diện EB-1A.

Ông SUN được duyệt đơn I-140 vào tháng 10 năm 2016 và vượt qua vòng phỏng vấn xin visa tại Đại sứ quán Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2017.
Kính chúc quý khách sẽ có một cuộc sống thành đạt, an lành và hạnh phúc cùng gia đình khi đến Mỹ.

Quá trình nhận được thẻ xanh của quý khách hàng Sun

  • Tháng 10/2016: Được Sở Di trú duyệt hồ sơ.
  • Tháng 11/2016: Hồ sơ được chuyển qua cho Trung tâm Thị thực Quốc gia xử lý.
  • Tháng 5/2017: Đậu phỏng vấn visa Định cư Mỹ.
Liên hệ Close
Đăng ký