Hồ sơ Định cư Mỹ diện EB-1A – Khách hàng SUNG

Ngày gửi: 24/09/2021 16:29 Lượt xem: 1552

Xin chúc mừng quý khách hàng SUNG đã được cấp thẻ xanh định cư Mỹ diện EB-1A.

Ông SUNG là một giáo sư chuyên ngành Tài nguyên nước, được duyệt đơn I-140 vào tháng 12 năm 2015 và vượt qua vòng phỏng vấn xin visa tại Đại sứ quán Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2018.

Kính chúc ông sẽ có một cuộc sống thành đạt, an lành và hạnh phúc cùng gia đình khi đến Mỹ.

Quá trình nhận được thẻ xanh của quý khách hàng SUNG

  • Tháng 12/2015: Được Sở Di trú duyệt hồ sơ.
  • Tháng 12/2015: Hồ sơ được chuyển qua cho Trung tâm Thị thực Quốc gia xử lý.
  • Tháng 6/2018: Đậu phỏng vấn visa Định cư Mỹ.
Liên hệ Close
Đăng ký