Các loại thẻ xanh

Visa EB-1A NIW - Thẻ Xanh Mỹ Dành Cho Doanh Nhân

Visa EB1-A NIW – Thẻ Xanh Mỹ Dành Cho Doanh Nhân

Doanh nhân có thể làm hồ sơ định cư Mỹ diện EB-1A và NIW (chương trình định cư tự bảo lãnh) hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể nếu như bạn là một doanh nhân có thành tích xuất sắc và có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực.

định cư mỹ diện eb1c cho quản lý và giám đốc

EB1C – Chương Trình Định Cư Và Làm Việc Tại Mỹ Cho Quản Lý & Giám Đốc Điều Hành Đa Quốc Gia

Chương trình định cư tại Mỹ với visa EB1-C cho quản lý & giám đốc điều hành đa quốc gia

lưu ý khi nộp hồ sơ xin thẻ xanh mỹ

Những Lưu Ý Sau Khi Nộp Hồ Sơ Xin Thẻ Xanh Mỹ

Nếu bạn đã gửi Mẫu đơn I-485, Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng Cư trú và đang chờ USCIS giải quyết...

Hướng dẫn lấy lại Thẻ xanh khi bạn rời Mỹ quá hạn – Thị thực tái nhập cảnh (SB-1)

Thị thực Tái nhập cảnh SB-1 là gì? Thị thực Tái nhập cảnh (SB-1) là thị thực cho phép chủ sở hữu thẻ xanh quay...

Thẻ Xanh Mỹ Và Cách Để Lấy Thẻ Xanh

Thẻ xanh Mỹ là gì? Thẻ xanh Mỹ cho phép cá nhân không phải là công dân Mỹ có được quyền thường trú tại Hoa...

Kinh nghiệm tìm việc làm tại Mỹ từ A-Z

Để nhập cảnh vào Mỹ và làm việc, bạn cần có thị thực (visa) lao động. Thị thực này được Sở Di trú và Nhập...

thị thực định cư và không định cư Mỹ

Lấy Thẻ Xanh Mỹ Thông Qua Thị Thực Định Cư Và Không Định Cư

Có hàng trăm nghìn người nhập cư vào Mỹ mỗi năm. Một số người chỉ đến Mỹ trong thời gian ngắn, còn một số khác...

Phân Biệt Thường Trú Nhân Và Công Dân Mỹ

Thường trú nhân và công dân Mỹ khác nhau như thế nào? Bạn nên sống ở Mỹ dưới tình trạng thường trú hay nên nhập...

Liên hệ Close
Đăng ký