consular processing

QUY TRÌNH XỬ LÝ LÃNH SỰ

Quy Trình Xử Lý Hồ Sơ Định Cư Tại Lãnh Sự Là Gì ?

Xử lý lãnh sự là quy trình nộp và được xử lý hồ sơ định cư Mỹ từ Việt Nam. Đương đơn sẽ nộp đơn...

Liên hệ Close
Đăng ký